Gemaal Helenaveen

In het gemaal Helenaveen van Waterschap Limburg staan 2 stuks visveilige Vision-MV pompen in droge opstelling.

Elke pomp heeft een ontwerpcapaciteit van 19,5 m3/minuut bij een opvoerhoogte van 3,63 meter.

Beide pompen zijn ondergebracht in de bestaande (aangepaste) pompkelder en sluiten aan op een gemeenschappelijke persleiding met een lengte van ruim 600 meter.

Het gemaal wordt ingezet als wateraanvoer ter bestrijding van droogte in de hoger gelegen gebieden.

/