Advies

Human hand drawing light bul isolated on white background

In de afgelopen 90 jaar hebben wij enorm veel projecten opgeleverd. Er zullen niet veel uitdagingen zijn op het gebied van oppervlaktewaterbeheer, die wij nog niet zijn tegengekomen. Onze kennis en ervaring zetten wij graag in om ook voor uw project de best mogelijke oplossing te zoeken. Altijd met uw wensen en een inschatting van de bemalingssituatie als uitgangspunt en conform internationale standaards voor het dimensioneren van complete gemalen.
Van ontwerpen tot het berekenen in AutoCAD en Inventor van pompkelders, persleidingen, in- en uitstroomsnelheden etc. Daarnaast verzorgt Bosman Watermanagement ook de bijkomende bouwtechnische zaken zoals sonderingen, verkennend bodemonderzoek, funderingsadvies, leidingberekeningen etc. Uiteraard wordt ons advies waar nodig ondersteund door ingenieursbureaus.

/