Renovatie gemaal Lely

Om de Wieringermeer komende decennia droge voeten te laten houden zijn door Bosman Watermanagement de complete aandrijflijnen en bijbehorende elektrotechnische installatie vervangen.
Tijdens de renovatie zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
  • Het verwijderen van de bestaande motoren en tandwielkasten
  • Het vervangen van de aandrijflijn van de drie pompen
  • Nieuwe PM motoren die direct gekoppeld zijn aan de pompen
  • Frequentieregelaars
  • Laagspanningverdelers met voorziening van noodstroom
  • Het vervangen van de complete besturingsinstallatie
De werkzaamheden zijn uitgevoerd in nauwe samenwerking met Vlaar Techniek.
Door toepassing van de nieuwe direct gekoppelde frequentie-geregelde aandrijvingen is de capaciteit van het gemaal vergroot en de efficiency verbeterd.
/