10.000-ste Bosman plaatbeluchter RWZI Horstermeer

Waternet is de gemeenschappelijke organisatie van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente Amsterdam. Waternet houdt zich bezig met de gehele watercyclus. Al de activiteiten van Waternet zijn gericht op: produceren en aanvoeren van drinkwater, afvoeren en behandelen van afvalwater, schoonhouden van oppervlaktewater en het onderhouden van de dijken.

/